Бидний хийсэн ажил


                                                      БИДНИЙ ХИЙСЭН АЖЛУУД

  1. Хобби сургуулийн хүүхдийн автобуснуудын хяналтын камер 

       2. "BMML" aчилтын компанийн автомашинуудын хяналтын камер

       3. AQUA компанийн ВОЯЖ цэвэр усны түгээлтийн машинуудын хяналтын камер

       4. ОБЕГ-ын дэргэдэх Нийслэлийн гамшгаас хамгаалах сургалтын төвд мэргэжлийн дуу болон дүрсний тоног                     төхөөрөмж бүхий 150 хүний суудалтай орчин үеийн 3D кино театрыг бүрэн тохижуулан хүлээлгэн өгөв. 

       5. Булган аймгийн Хүүхэд залуучуудын ордонд мэргэжлийн дуу болон дүрсний тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэн                  суурилуулж өгөв.

       6. Дундговь аймгийн Говь-Угтаал, Гурвансайхан, Хулд, Луус сумдад өндөр чанарын видео хурлын төхөөрөмжийг               дагалдах компьютер тоног төхөөрөмжүүдийн хамт нийлүүлэн суурилуулж өгөв.

       7. 2017 онд Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-д аналог системийн телефон яриаг тоон системд                       хөрвүүлэн бичигч төхөөрөмжийг дагалдах компьютер хэрэгслийн хамт нийлүүлэв.

       8. 2017 онд Улсын хүүхэлдэйн театрт мэргэжлийн дууны төхөөрөмжүүд болон тайзны гэрэл, утааны аппарат                     нийлүүлэн хамтарч ажиллав.

       9. 2018 онд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын "Үлэмжийн чанар" соёлын ордонд өндөр чанарын үзэгчдийн сандал,         мэргэжлийн дууны төхөөрөмж, тайзны иж бүрэн гэрэл нийлүүлэн суурилуулж хүлээлгэн өгөв. 

      10. 2018 онд Сүхбаатар аймгийн "Жаахан шарга" театрт мэргэжлийн хөгжим дууны төхөөрөмж, театрын                             зориулалттай проектор, тайзны гэрэл, утааны аппарат зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэн хамтран ажиллав.

       11. 2019 онд Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 40 метр квадрат Лед дэлгэцийг хүлээлгэн өгсөн нь аймгийн хэмжээнд хамгийн том Лед дэлгэцэнд тооцогдож байна.